30-06-07

Moederkruid (Tanacetum parthenium)

moederkruidWellicht was moederkruid alleen inheems in het Middellandse zeegebied. Van daaruit heeft het zich over de rest van de wereld verspreid. De plant komt in ons land veel voor als sierplant in boerentuinen en heemtuinen. Hier en daar groeit het gewas in verwilderde vorm.