19-04-09

De oeverzwaluw (riparia riparia)

oever zwaluw uit zwedenoeverzwaluw uit zweden....informatie pijl .De oeverzwaluw broedt in kolonies in verticale zandige oevers, aan rivieren, meren en zandafgravingen.Over gans het land worden nieuwe talus aangelegt waardoor de oeverzwaluw nieuwe kansen krijgt, die hij graag benut.Hij jaagt laag boven het water op insecten.De oeverzwaluw heeft een dof grijsbruine bovenzijde en een witte onderzijde. Er is een duidelijk afgetekende grijsbruine borstband.Deze fotos heb ik gevraagt aan mijn vriendin uit Zweden.