20-03-08

De huismus (Passer domesticus)

huismus 1huismus2De huismus is een kleine zangvogel. Die eet voornamelijk van zaden en insecten, de zang van de vogel is niet zeer uitgebreid, het beperkt zich doorgaans tot getjilp. De huismus beweegt zich vliegend of wippend voort. De mus blijft doorgaans rond dezelfde plek wonen.Het mannetje is duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje, omdat de eerste zwarter en bruiner getekend is.En hier een mussenest en wat voor een mussenest,er ligt een wit gespikker eitje bij,een speling van de natuur,of een eitje van een ander vogeltje,ik zelf heb er geen idee van!