13-06-10

Het havikskruid (Hieracium)

havikskruidx x x xhavikskruid xxx Hier het havikskruid in de ondergaand zon ! Het is een geslacht uit de (Asteraceae). Er zijn vele veel soorten die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De planten groeien voornamelijk op beschutte plekken, zoals in bossen verwilderde tuinen enz.Het is een mooie plant met zijn orange bloemen,ook gele hier in de tuin, ze zaait zich gemakkelijk uit,en een maal dat ze in je tuin staat blijft ze in je tuin wel soms op andere plaatsen ! Er zijn ook soorten met enkel haartjes of enkel kliertjes.