05-07-08

Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa)

knopig helmkruid22008-07-05_035357wwwwwwwwKnopig helmkruid is een tamelijk hoge, bijna onbehaarde plant die voorkomt op vochtige, voedselrijke plaatsen, zoals boszomen,vochtige vlakten en bermen.Met haar vierkantige stengel is de plant opvallend,maar niet zeldzaam want de plant groeid hier en daar in onze tuin. De bloemen zijn roodbruin en lokken de incekten. Het knopig helmkruid heeft een eivormige doosvrucht die op de foto hier naast al zijn open gegaan.