18-05-09

Gele lis (Iris pseudonarcissus)

geel lisGeel lis 2Deze inheemse iris groeit op vochtige standplaatsen die tijdelijk of blijvend in ondiep water staan !!! de gele lis verlangt een voedselrijke bodem,algemeen op moerassige plaatsen,deze vindt je langs sloten en vaarten.