15-02-10

De heide (Calluna vulgaris)

erika xerika xxxx (768 x 1024)De heide is hoofdzakelijk begroeid met struikhei en verder komen er korstmossen voor. Karakteristieke struiken zijn de brem en de jeneverbes.Er bestaan vele soorten heide, vooral op de waddeneilanden,kraaiheide. De natte heide wordt gedomineerd door dopheide. Andere soorten van de vochtige heide is de ronde zonnedauw,de heiden hebben een bijzondere flora.