12-10-15

De gele plomp (Nuphar lutea)

DE GELEPLOMP PPPPdeze.jpg

De gele plomp (Nuphar lutea) is een algemeen voorkomende waterplant met drijvende bladeren uit de waterleliefamilie (Nymphaeaceae).
De gele plomp is een plant die zich met zijn wortelstok en via zaad verbreidt. In het eerste jaar heeft de plant veelal alleen bladeren die onder water blijven. Daarna komen de drijfbladen en in de zomer de gele bloemen die op grote boterbloemen lijken. De bloemen drijven niet op het water maar steken erbovenuit. De meeldraden weerkaatsen behalve geel ook ultraviolet licht, waardoor ze door bijen goed gevonden worden.De driekantige steel bevat luchtkanalen, waarmee zuurstof dat vanuit huidmondjes op de drijvende bladeren wordt opgenomen naar de wortels wordt geleid. Sommige insectenlarven maken van de luchtkanalen gebruik om te ademen.De gele plomp groeit in dieper water en draagt bij aan de hoeveelheid zuurstof in het water. De plant heeft er behoefte aan dat de grond ongemoeid wordt gelaten.De eetbare wortel bevat de stof nupharine, een giftige stof die teniet wordt gedaan door de wortel goed te koken.De vrucht is groen en flesvormig en drijft aanvankelijk op het water. Later valt de buitenste schil van de vrucht en splijt deze open, waarna de zaden tevoorschijn komen. Deze zinken uiteindelijk naar de bodem.
 
The hulking yellow (Nuphar lutea) is a common water plant with floating leaves of the water lily family (Nymphaeaceae).The yellow squat is a plant that its rhizome and spreads via seed. In the first year the plant usually only leaves that remain under water. Then come the floating leaves and summer yellow flowers that resemble large buttercups. The flowers do not float on the water but stabbing above it. Reflect the stamens except yellow also ultraviolet light, making them well found by bees.
The triangular steel contains air ducts, which allows oxygen to be recorded is fed to the roots from stomata on the floating leaves. Certain insect larvae make use of the air ducts to breathe.
The yellow plomp growing in deeper water, and contributes to the amount of oxygen in the water. The plant has a need for that land is left untouched.
The edible root contains the substance nupharine, a toxic substance that is offset by the roots to cook well.
The fruit is green and bottle-shaped and initially floats on the water. Later is the outer shell of the fruit and split open, and the seeds emerge. This eventually sink to the bottom.

De commentaren zijn gesloten.