10-10-15

De paarse schubwortel (Lathraea clandestina).

DE PAARSE SCHUBWORTELCCCCCC.jpg

De paarse schubwortel (Lathraea clandestina) of prachtschubwortel is een laag blijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). De paarse schubwortel parasiteert op de wortels van populier en wilg en els, maar ook wel hazelaar. De plant heeft geen bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart tot mei met lang gesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die rechtstreeks vanuit de wortelstok komen. De plant komt onder andere voor in oude parken en landgoederen.
Ontluikende paarse schubwortel
Paarse schubwortel in de Zwalmvallei
Donkerdere vorm (West-Frankrijk)
Close-up van de bloemen
 
De waardplant ondervindt weinig last van dit parasitisme, doordat de bloei en de vruchtzetting gedurende de lentesapstroom plaatsvinden en het bovengrondse gedeelte van de plant daarna afsterft.
 
Voorkomen
 
De plant staat op de Vlaamse rode lijst van planten vermeld als zeldzaam. Ze komt wel plaatselijk talrijk voor in de Vlaamse Ardennen en in de Zwalmvallei. Op een paar andere plaatsen, zoals in Meise en de Dijlevallei, wordt ze ook verwilderd aangetroffen. België vormt de traditionele noordgrens van haar verspreidingsgebied.
 
 
Purple Toothwort (Lathraea clandestina) or prachtschubwortel is a low-growing plant from the orobanchaceae (Orobanchaceae). Purple Toothwort parasitic on the roots of poplar and willow and alder, but also hazel. The plant has no aboveground stem. It blooms from March to May with long-stemmed flowers 4 to 5 cm long, which come directly from the rootstock. The plant is among others in old parks and estates.
Budding Purple Toothwort
Purple Toothwort in Zwalmvallei
Darker form (Western France)
Close up of the flowers
 
The host experiencing little burden of parasitism, because flowering and fruiting occur during the lentesapstroom and the aboveground portion of the plant then dies.
 
Prevent
 
The plant is on the Flemish red list of plants listed as rare. She is locally plentiful for in the Flemish Ardennes and the Zwalmvallei. On a few other places, such as found in Meise and the Dyle valley, they also haggard. Belgium is the traditional northern border of its range.
 

 

De commentaren zijn gesloten.