10-10-15

De koningspage (Iphiclides podalirius)

KONINGSPAGE DDDDDDDDD.jpg

De koningspage (Iphiclides podalirius) is een vlinder uit de familie van de pages (Papilionidae). De vleugel varieert in lengte tussen de 32 en 39 millimeter. De ruim vier centimeter lange groene rups is cilindervormig, aan de voorkant wat dikker.
 
Verspreiding en leefgebied
 
De koningspage is wijdverspreid in heel Europa en Azië in warme tot zeer warme gebieden. De vlinder vliegt van zeeniveau tot 1500 meter hoogte. In Nederland geldt hij als trekvlinder. De vliegtijd is van maart tot en met oktober. De vlinder valt op door zijn zeilende manier van vliegen.
 
De vlinder geeft de voorkeur aan droog kalkrijk grasland en bosgebied.
 
Waardplanten
Van juni tot september is de rups te vinden op sleedoorn, weichselboom, meidoorn en perzik, af en toe ook op lijsterbes en appelboom, maar vrijwel altijd alleen en bij voorkeur op warme, zonnige plekjes.
 
Schijnbaar weten de mensen het verschil niet tussen de Koningspage. De  koninginnepage.
 
The king page (Iphiclides podalirius) is a butterfly of the family of the pages (Papilionidae). The wing varies in length between 32 and 39 millimeters. The more than four centimeters long green caterpillar is cylindrical, slightly thicker at the front.
 
Distribution and habitat
 
The king page is widespread throughout Europe and Asia in long hot areas. The butterfly flies from sea level to 1500 meters. In the Netherlands, he is considered migratory butterfly. The flight time is from March to October. The butterfly is noted for its sailing way of flying.
 
The butterfly prefers dry calcareous grassland and woodland.
 
Host plants
From June to September is available the caterpillar on blackthorn, weichselboom, hawthorn and peach, occasionally on rowan and apple tree, but almost always alone and preferably on warm, sunny spots.
 
Apparently, people know the difference between the King Page. The swallowtail.
 
 

De commentaren zijn gesloten.