10-10-15

De koninginnenpage (Papilio machaon).

koningginnen pageRRRRRRRRR.jpg

De koninginnenpage (Papilio machaon) is een vlinder uit de familie van de pages (Papilionidae). De koninginnenpage heeft een voor een page relatief grote spanwijdte tot 75 millimeter, en overwegend gele kleuren. De vleugels hebben daarnaast een opvallende zwart-gele tekening met blauwe accenten, een rode vlek aan de achtervleugel en een langwerpig, zwart gekleurd vleugelaanhangsel dat de vleugelstaart of -slip wordt genoemd. De koninginnenpage heeft een zeer groot verspreidingsgebied in vergelijking met andere vlinders.
 
De koninginnenpage komt voor in vrijwel geheel Europa, grote delen van Azië en het uiterst noordoostelijke deel van Afrika, en is daarnaast ook algemeen in grote delen van Noord-Amerika. De page heeft een voorkeur voor open, bloemrijke landschappen. In het grootste deel van zijn areaal komt de vlinder nog algemeen voor, maar in sommige landen is de vlinder bijna uitgestorven, zoals in Groot-Brittannië. De koninginnenpage is een van de grootste vlinders die in België en Nederland wordt gevonden maar is hier geen algemene soort. In het grootste deel van westelijk en noordelijk Europa is het een zeldzame zwervende soort.
 
De rupsen leven voornamelijk van verschillende schermbloemige planten  Ze hebben een heldere groene kleur en een opvallende tekening die bestaat uit zwarte dwarsbanden op de lichaamssegmenten die worden onderbroken door oranje vlekken.
 
 
The swallowtail (Papilio machaon) is a butterfly of the family of the pages (Papilionidae). The Swallowtail has a page for a relatively large span to 75 millimeters, and predominantly yellow color. The wings also have a striking black and yellow design with blue accents, a red stain on the rear wing and an elongated, black colored wing attachment to the wing or tail skid is mentioned. The Swallowtail is a very wide range in comparison with other butterflies.
 
The swallowtail is found almost everywhere in Europe, large parts of Asia and the extreme northeastern part of Africa, and is also common in many parts of North America. The page has a preference for open, flower-filled landscapes. In most of its area, the butterfly is still common, but in some countries the butterfly is almost extinct, as in Britain. The Swallowtail is one of the largest butterflies found in Belgium and the Netherlands but is not a common species here. In most of western and northern Europe, it is a rare kind of wandering.
 
The caterpillars live mainly of various umbelliferous plants They have a bright green color and a striking design consisting of black bars on the body segments punctuated by orange spots..

De commentaren zijn gesloten.