07-10-15

Energie: Het bewijs: nieuwe-energie technologie bestaat!

 
 
Energie: Het bewijs: nieuwe-energie technologie bestaat!
 
Ik las laatst ergens de uitspraak: ‘Het gebruik van olie voor brandstof is net zoiets als je Picasso op het haarvuur gooien voor warmte.’ De toekomst van de Aarde hangt aan een zijde draadje en hoe wij omspringen met energie, is daar debet aan.
In dit artikel – afkomstig van onze moedersite WantToKnow.info – een lijst van nieuwe-energie technologieën, waaruit blijkt dat we allang geen Picasso’s meer hoeven te verbranden. Dat deze baanbrekende en revolutionaire technologieën nog niet op de markt zijn, heeft natuurlijk een reden.
 
Dr. Peter Lindemann, wereldwijd een autoriteit als het gaat om de praktische toepassing van nieuwe-energie, legt uit hoe dat komt en dat we vooral wachten op onszelf om het tij te keren. 
Laat in de jaren 1880 voorspelden handelsbladen in de elektrische wetenschappen “vrije elektriciteit” in de nabije toekomst. Ongelooflijke ontdekkingen met betrekking tot de aard van elektriciteit werden gemeengoed in deze tijd.
Binnen twintig jaar zouden er auto’s, vliegtuigen, films, opgenomen muziek, telefoon, radio en draagbare camera’s zijn. Voor het eerst in de geschiedenis werd het gewone volk aangemoedigd om zich een utopische toekomst voor te stellen met moderne transportmethoden en communicatie, banen, huisvesting en voedsel voor iedereen.
Dus wat gebeurde er? Wat is er van de doorbraken met betrekking tot nieuwe energie geworden? Was de opwinding over vrije elektriciteit slechts wishful thinking, die uiteindelijk ontkracht werd door de wetenschap?
 
Huidige stand van de technologie
 
Het antwoord is nee. Spectaculaire nieuwe-energietechnieken werden gelijktijdig met andere doorbraken ontwikkeld. Sindsdien zijn er meerdere methoden ontwikkeld voor de productie van enorme hoeveelheden energie tegen extreem lage kosten. Geen enkele van deze technologieën hebben de open consumentenmarkt echter gehaald. Waarom dit zo is zal zodadelijk worden besproken.
Allereerst is hier een korte lijst van nieuwe-energie technologieën. Het gemeenschappelijke kenmerk dat al deze ontdekkingen met elkaar verbindt, is dat ze allemaal gebruik maken van een kleine hoeveelheid van één vorm van energie om een grote hoeveelheid van een andere vorm van energie te beheersen of los te laten.
 
Radiant Energy. Nikola Tesla’s Magnifying Transmitter, T. Henry Moray’s Radiant Energy Apparaat, Edwin Gray’s EMA Motor, en Paul Baumann’s Testatika Machine functioneren allemaal op Radiant Energy. Deze natuurlijke vorm van energie kan dezelfde wonderen tot stand brengen als gewone elektriciteit tegen minder dan 1% van de kosten. Het gedraagt zich echter niet precies hetzelfde als elektriciteit, wat heeft bijgedragen aan het verkeerde begrip ervan door de wetenschap. De Methermitha Gemeenschap in Zwitserland bezit momenteel vijf of zes functionerende modellen van brandstofloze, zelfvoorzienende apparaten die van deze energievorm gebruik maken.   
 
Permanent Magnets. Dr. Tom Bearden bezit twee functionerende modellen van een op permanent magnets werkende elektrische transformer. Deze gebruikt een elektrische input van 6 watt om de richting van een magnetisch veld te beïnvloeden, dat door een permanent magnet voortgebracht wordt. Door het magnetisch veld te kanaliseren, eerst naar één output-spoel en vervolgens herhaaldelijk en snel naar een tweede spoel, kan het apparaat een elektrische output van 96 watt produceren zonder bewegende delen. Meerdere uitvinders hebben werkende mechanismen die torsie produceren door middel van permanent magnets alleen.
Super-efficiënte Elektrolyse. Water kan omgezet worden in waterstof en zuurstof door middel van elektriciteit. Wanneer water in aanraking komt met zijn eigen moleculaire resonante frequentie, wordt het omgevormd tot waterstof en zuurstof, met een geringe elektrische input. Waterstof kan motoren aandrijven (zoals in je auto) tegen de kosten van water.  
Koude Kernfusie. Hoewel aanvankelijke claims ontkracht zijn, is koude kernfusie wel degelijk reëel. Niet alleen is overtollige hitteproductie herhaaldelijk gedocumenteerd, maar ook laag energetische transmutatie van elementen van atomen is gecatalogiseerd, waarbij tientallen verschillende reacties zijn opgetreden.
 
Schone energie, voor iedereen, overal
 
Er bestaan tientallen andere systemen. Vele zijn levensvatbaar en goed getest. Maar deze korte lijst is voldoende om het punt te maken: nieuwe-energie technologie bestaat. Het biedt de wereld een overvloed aan schone energie voor iedereen, overal.Het is nu mogelijk om de productie van broeikasgassen te stoppen, en kerncentrales te sluiten. Transport- en productiekosten voor bijna alles kunnen dramatisch omlaag. Maar al deze prachtige voordelen die het leven op aarde zoveel gemakkelijker en beter kunnen maken voor iedereen worden al tientallen jaren uitgesteld. Waarom uitstel? En wiens doelen worden gediend met dit uitstel?
 
Vier Onzichtbare Krachten
 
1. De rijkste families en hun centrale banken zijn de eerste kracht.Hun motivatie is hebzucht en de behoefte om vrijwel alles te beheersen behalve zichzelf. Hun plan is om uiteindelijk alle grondstoffen ter wereld te beheersen, een daardoor ieder’s leven te beheersen door de beschikbaarheid van alle goederen en diensten. Een onafhankelijke bron van welvaart (nieuwe-energie apparaat) in handen van iedere persoon op aarde stuurt hun plannen voor werelddominantie in de war. Ze willen geen enkele concurrentie. De wapens die ze gebruikt hebben om dit tot stand te brengen zijn intimidatie, debunk-“experts”, opkopen en niet beschikbaar stellen van technologie, en het vermoorden van uitvinders. Ze hebben eveneens de wetenschappelijke theorie gepromoot die stelt dat vrije energie onmogelijk is (wetten van de thermodynamica).  
 
2. De tweede kracht zijn de nationale regeringen.
Het probleem hier is gerelateerd aan het handhaven van de nationale veiligheid. Er is sprake van een continu manoeuvreren voor een plaats en invloed met betrekking tot wereldwijde zaken, en de sterkste partij wint. In de economie is het de gouden regel: “Degene met het goud maakt de regels”. Onbeperkte energie op deze planeet zal leiden tot een onvermijdelijke herschikking van het machtsevenwicht. Iedereen zal het willen hebben, en zal tegelijkertijd willen voorkomen dat anderen het krijgen. Dus, de motivatie van nationale regeringen is zelfbehoud.Hun wapens bestaan uit het tegenhouden van de uitgifte van patenten, op grond van de nationale veiligheid, het lastigvallen van uitvinders met criminele aantijgingen, belastingcontrole, dreigementen, telefoontaps, brandstichting, diefstal, en een heel scala aan andere intimidaties die de bezigheid van het bouwen en op de markt brengen van een nieuwe-energie machine praktisch onmogelijk maakt..
 
3. De derde kracht bestaat uit bedrogen uitvinders en oplichters.
Aan de periferie van de uitzonderlijke wetenschappelijke doorbraken die verantwoordelijk zijn voor reële nieuwe-energie technologieën, ligt een schaduwwereld van onverklaarde anomalieën, marginale uitvindingen en promoters zonder scrupules. De eerste twee krachten hebben steeds gebruikt gemaakt van de media om de ergste voorbeelden van deze groep te promoten, om de aandacht van het publiek af te leiden, en om echte doorbraken in diskrediet te brengen door ze met de frauduleuze zaken te associëren.Dus, de derde kracht is bedrog en oneerlijkheid. De motivaties zijn zelfverheerlijking, hebzucht, nastreven van macht over anderen, en een vals gevoel van eigenbelang. De wapens die gebruikt worden zijn liegen, bedriegen, zelfbedrog en arrogantie in combinatie met slechte wetenschap.  
 
4. De vierde kracht aan het werk om de publieke beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie uit te stellen, bestaat uit de rest van ons.
Het mag dan gemakkelijk zijn om te zien hoe beperkt en egoïstisch de motivaties van de andere krachten zijn, maar eigenlijk zijn deze motivaties eveneens overduidelijk aanwezig in ieder van ons. Houden we er niet stiekem allemaal, net als de rijkste families, illusies van verkeerde superioriteit op na, en willen we niet allemaal anderen beheersen in plaats van onszelf?
En, zou jij ook niet verkopen als de prijs maar hoog genoeg was?Of, zoals de regeringen, willen we niet allemaal onze eigen overleving veiligstellen? Of, zoals de bedrogen uitgekomen uitvinder, verkiezen we niet allemaal van tijd tot tijd een aangename illusie boven een onprettige waarheid?Of vrezen we niet allemaal het onbekende, zelfs als het een grote beloning in het vooruitzicht stelt? Onze bewustzijnsuitdaging
Alle vier de krachten zijn slechts verschillende aspecten van hetzelfde proces. Er is in feite maar één kracht die de beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie tegenhoudt, en dat is onspiritueel gemotiveerd gedrag. Nieuwe-energie technologie is een uiterlijke manifestatie van goddelijke overvloed. Het is de motor van de economie van een verlichte maatschappij, waarin mensen zich vrijwillig tegenover elkaar gedragen op een respectvolle en beschaafde manier.“Onspirituele” mensen kunnen niet vertrouwd worden met nieuwe energie. Ze zullen slechts doen wat ze altijd al hebben gedaan, en dat is genadeloos misbruik van elkaar maken, of elkaar en zichzelf ombrengen in het proces.
 
De Kans
Wat nieuw is, is dat jij en ik nu beter met elkaar kunnen communiceren dan enig moment in het verleden. Het Internet biedt ons, de vierde kracht, een kans om de gezamenlijke pogingen van de andere krachten het hoofd te bieden, die de verspreiding van nieuwe-energie technologie tegenhouden. Wat er begint te gebeuren, is dat uitvinders hun werk publiceren, in plaats van er patent op aan te vragen en het geheim te houden.Steeds vaker geven mensen informatie weg over deze technologieën, in boeken, video’s en op websites. Hoewel er nog steeds een grote hoeveelheid nutteloze informatie over nieuwe energie op het Internet circuleert, neemt de beschikbaarheid van goede informatie snel toe.Ieder van ons ondersteunt de vierde kracht. Als we opstaan en weigeren om nog langer onwetend en inactief te blijven, dan kunnen we de loop van de geschiedenis veranderen. Alleen massale actie kan de wereld die we willen tot stand brengen. De andere drie krachten zullen ons niet helpen om een brandstofloze energiecentrale in onze huizen te plaatsen.Nieuwe-energie technologie zal alles veranderen aan de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Het maakt hebzucht en angst voor overleving overbodig. Maar zoals in alle oefeningen van spirituele overtuiging, moeten we eerst vrijgevigheid en vertrouwen manifesteren in onze eigen levens.
 
De Uitdaging: sluit je aan!
Nieuwe-energie technologie bestaat. Het bestaat al tientallen jaren. Communicatietechnologie en Internet hebben de sluier van geheimzinnigheid opzijgeschoven van dit opmerkelijke feit. Overal ter wereld beginnen mensen nieuwe-energie apparaten te bouwen. De bankiers en regeringen willen niet dat dit gebeurt, maar ze kunnen het niet stoppen.Enorme economische instabiliteit en oorlogen zullen worden gebruikt om de aandacht van mensen af te leiden van de nieuwe-energie beweging. Van dit aspect van wat er gaande is zal in essentie geen uitgebreid verslag worden gedaan door de media.De Westerse maatschappij is in veel opzichten hard op weg naar zelfdestructie als gevolg van de bij elkaar opgetelde effecten van hebzucht en corruptie. Nieuwe-energie technologieën kunnen deze trend niet stoppen. Als je, aan de andere kant, een nieuwe-energie apparaat hebt, dan zou je wellicht in een betere positie verkeren om de overgang te ondersteunen die onderweg is.De vraag is: wie zal uiteindelijk de ontluikende wereldregering controleren, de eerste kracht, of de vierde kracht? Diegenen die de vierde kracht kiezen maken misschien de dageraad mee van de wereld van nieuwe energie. Ik daag je uit om je bij diegenen aan te sluiten.
 
Website Peter Lindemann
 

De commentaren zijn gesloten.