04-10-15

De kerstroos...

DE KERST ROOS deze.jpg

De kerstroos behoort tot de familie van het nieskruid. Deze vaste plant is ongeveer 40cm hoog,de groene bladeren zijn wat leerachtig met een paar tanden op de bovenste helft van het het blad. De plant bloeit met witte tot roze bloemen,de bloemen verkleuren naar roze na de bevruchting. Na de bloei verschijnen de zaadkokers,de plant zaait gemakelijk uit. De Kerstroos is zeer giftig door de aanwezige helleborine en saponine die zeer giftige stoffen zijn.
 
The Christmas rose belongs to the family of the hellebore. This fixed plant is about 40cm high, the green leaves are some leather-like with a pair of teeth on the top half of the blade. The plant flowers with white to pink flowers, the flowers fade to pink after fertilization. After flowering, the seed tubes, the plant sow comfortably off. The Christmas Rose is very toxic by the present helleborine and saponin which are highly toxic substances
 
La rose de Noël appartient à la famille de l'ellébore. Cette plante fixe est d'environ 40cm de haut, les feuilles vertes sont quelques-uns simili-cuir avec une paire de dents sur la moitié supérieure de la lame. Les fleurs de la plante avec du blanc à fleurs roses, les fleurs se fanent au rose après la fécondation. Après la floraison, les tubes de semences, la plante sèment aisés. La Rose de Noël est très toxique par la présente helleborine et saponine qui sont des substances hautement
toxiques.
Die Christrose gehört zur Familie der Nieswurz. Diese feste Pflanze ist ca. 40cm hoch, sind die grünen Blätter einige lederartige mit einem Paar von Zähnen auf der oberen Hälfte des Blattes. Die Pflanze blüht mit weißen bis rosa Blüten, die Blumen welken, um nach der Befruchtung rosa. Nach der Blüte, die Samenröhrchen, die Pflanze sät wohlhabend. Die Christrose ist sehr giftig beim vorliegenden helleborine und Saponin, die sehr giftige Stoffe sind.
 

De commentaren zijn gesloten.