17-09-14

Is Jezus God ?

 

Ontmoet u wel eens mensen, die zo’n aantrekkingskracht hebben, dat ze altijd in het centrum van de belangstelling staan? Door hun persoonlijkheid of intelligentie – ze hebben iets ondoorgrondelijks. En zo was het 2000 jaar geleden bij Jezus Christus.

Jezus boezemde natuurlijk ontzag in bij allen die hem zagen en hoorden. Maar terwijl de meeste grote persoonlijkheden in de geschiedenisboeken verdwijnen, is die Jezus van Nazareth nog altijd het middelpunt van mediacontroverses en het onderwerp van talloze boeken. En veel van die controverses gaan nu juist over de radicale uitspraken die Jezus over zichzelf.

Als onbekende timmerman uit een dorp zonder allure in Galilea in Israël zei Jezus dingen over zichzelf, die, als ze waar zijn, verstrekkende gevolgen hebben voor ons leven. Als we op Jezus’ woorden afgaan zijn u en ik bijzonder, onderdeel van een groots kosmisch programma, met Hem in het middelpunt. Deze en soortgelijke uitspraken verbaasden eenieder die het hoorde.

Het waren met name deze “buitensporige” stellingen die de Romeinse autoriteiten en de Joodse bovenklasse er toe brachten hem als een krankzinnige te zien. Alhoewel hij een buitenstaander was, zonder aanbevelingen of machtsbasis, waren drie jaar van zijn leven genoeg om de wereld voor de komende 20 eeuwen te veranderen. (Zie Heeft Jezus echt bestaan). Andere morele en religieuze leiders hebben een bepaalde invloed gehad, maar die valt in het niet bij de invloed van de onbekende timmerman uit Nazareth.

Wat had Jezus Christus dan, dat zo’n groot verschil maakte? Was hij zo maar een ‘groot man’ of misschien nog wat meer? Deze vragen raken het hart van wie Jezus werkelijk was.

Sommigen houden hem slechts voor een grote ethische leraar; voor anderen was hij gewoon de leider van de grootste religie op aarde. Maar voor velen is dat niet voldoende. Christenen geloven dat hij werkelijk God was, die bij ons kwam in menselijke gedaante. En zij geloven ook dat het bewijsmateriaal die uitspraak onderbouwen kan. Dus wie is de echte Jezus? Laten we de zaak nader onderzoeken.

We nemen een nadere kijk op de persoon, over wie de meeste controverses uit de geschiedenis bestaan en vragen ons op de eerste plaats af: Zou hij gewoon een grote zedenprediker kunnen zijn geweest?

« Vorige | Volgende »

De commentaren zijn gesloten.