23-04-13

Het hazestaartje (Lagurus ovatus)

hazestaarje,zeldzaal,zandigen,droge,zonnege

Het hazestaartje is een eenjarige plant,die
bloeit van juni totJuli.De stengels en de bladeren zijn zacht
behaard,de zachte wit behaarde bloeiwijze is eivormig en
de staartje zijn ongeveer tot vier cm lang.Je vind het plantje
op open zonnige plaatsen,zoals matig voedselarme,kalkrijke
brakke zandgronden.Het plantje is sterk achteruitgaande en
zeer zeldzaam!

20-04-13

Het kluwenklokje (Campanula glomerata)

kluwen,klokje,sterk,afgenomen,zeldzaam

Het kluwenklokje (Campanula glomerata)is een vaste plant uit de klokjesfamilie.Het kluwenklokje staat in Belgie op de Rode Lijst van planten als zeer zeldzaam em sterk afgenomen. Het is een grijsviltig behaarde plant die minimaal 30 centimeter hoog wordt. De soort wordt als sierplant gekweekt, maar groeit ook in het wild. In het wild is de soort te vinden op grazige plekken in bermen en bij rivierdijken,en verlaten vochtige gronden.De onderste bladeren zijn eivormig tot langwerpig en gesteeld. De bovenste bladeren zijn stengelomvattend of zittend en zijn eivormig of lancetvormig.Het kluwenklokje heeft zittende bloemen, waarvan de bloemkroon blauwpaars is. Gekweekt komt de soort ook voor met dubbele bloemen. De kelkslippen zijn lancetvormig en spits.De bloeitijd is van juni tot oktober.Zoals bij de hele klokjesfamilie draagt deze soort doosvruchten. Ze springen open en hebben gaatjes aan de voet.

19-04-13

Het icarusblauwtje (Polyommatus icarus)

Het icarusblauwtje (Polyommatus icarus) is een dagvlinder van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. Een flink deel van de vrouwtjes zijn van boven bruingekleurd met oranje vlekjes. Daardoor worden deze vrouwtjes soms aangezien voor bruin blauwtjes.Het icarusblauwtje komt algemeen voor in heel Europa, op droge schrale graslanden tot matig vochtige steppe.In en België is de vlinder zeer algemeen.De vliegtijd is van april tot en met oktober. De rups overwintert.Waarnemingen van feitelijke ei afzetting zijn vrij spaarzaam. De eitjes worden tussen de bovenste bladeren op de jonge nog niet bloeiende planten van gewone rolklaver afgezet.De rupsen worden gevonden op diverse planten uit de Vlinderbloemenfamilie als, hopklaver, kleine klaver, gewone rolklaver, moerasrolklaver, paardenhoefklaver, kattendoorn en het kruipend stalkruid.De jonge rupsen (mineren, is, ondergraven,ondermijnen.

Het icarusblauwtje is een dagvlinder van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. Een flink deel van de vrouwtjes zijn van boven bruingekleurd met oranje vlekjes. Daardoor worden deze vrouwtjes soms aangezien voor bruin blauwtjes.Het icarusblauwtje komt algemeen voor in heel Europa, op droge schrale graslanden tot matig vochtige steppe.In en België is de vlinder zeer algemeen.De vliegtijd is van april tot en met oktober. De rups overwintert.Waarnemingen van feitelijke ei afzetting zijn vrij spaarzaam. De eitjes worden tussen de bovenste bladeren op de jonge nog niet bloeiende planten van gewone rolklaver afgezet.De rupsen worden gevonden op diverse planten uit de Vlinderbloemenfamilie als, hopklaver, kleine klaver, gewone rolklaver, moerasrolklaver, paardenhoefklaver, kattendoorn en het kruipend stalkruid.De jonge rupsen (mineren) is ondergraven,ondermijnen.

 

 

De bosanemoon (Anemone nemorosa)

bosanemone,zeer,giftig,groepen,gebroken,wit

De bosanemoon is een lage vasteplant uit de ranonkelfamilie. De plant heeft drie bladeren en witte bloemen.  De plant kan van 7 tot 25 cm hoog worden. Er zijn zesbloemdekbladen die ook wat paars en rood aangelopen zijn. De bloemdekbladen zijn gebroken wit,de kelkbladen de kroonbladen ontbreken. De bloemen staan alleen aan een plantje,die dan wel in grote groepen te vinden zijn De plant bloeit van maart tot en met mei. De bloemstengel is behaard. Onder de bloem zitten drie bladeren. Elke vrucht bevat maar één zaadje De bladeren zijn handvormig samengesteld. De wortelstok loopt dicht onder het oppervlak en horizontaal en heeft witte knoppen.Het plantje is zeer giftig.

18-04-13

Dikkopje (Hesperiidae)

dikkopjes,uitwerpselen,rieken,kleine

Dikkopje zijn dagvlinders wordt gerekend, onder meer omdat ze overdag actief zijn en stevige antennes met verdikte uiteinden bezitten. De indeling van de taxonomie staat niet geheel vast. Speciaal aan die antennes is dat die uiteinden geknikt op de steel staan. Er bestaan over de hele wereld ongeveer 400 soorten dikkopjes, waarvan de meeste in Zuid-Amerika voorkomen, de bakermat van het dikkopje is in Europa zijn maar ongeveer 40 soorten van deze vlinderfamilie waargenomen. In België komen 15 soorten voor.Het dikkopje dankt zijn naam uiteraard aan de dikke kop, net zoals de kikkervisjes die ook wel eens dikkopje genoemd worden. In de kop bevindt zich de roltong, die in vergelijking met andere vlinderfamilies erg lang is. De meeste dikkopjes hebben in verhouding met hun zware lichaam vrij kleine vleugels, maar er zijn uitzonderingen: in de tropen komen soorten voor die een spanwijdte van wel 80 mm bereiken. De rupsen zijn onbehaard en maken van bladeren en zelfgesponnen zijdedraad een beschermend omhulsel, dat ze alleen verlaten om te eten. De eitjes hebben ovale of bolle vormen.De rupsen schieten hun uitwerpselen tot 1,5 meter ver weg. Dit is uit zelfverdediging, om natuurlijke vijanden om de tuin te leiden. Deze ruiken de uitwerpselen wel, maar kunnen de rups niet lokaliseren.

16-04-13

De Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

nest,water,zang,vogel

De Kleine karekiet is een zangvogel uit de familie van Acrocephalidae.De kleine karekiet is in Belgie een algemene broedvogel in rietvelden   die aan het water grenzen.Het nest van de kleine karekiet is een kunstig gevlochten mandje van plantenresten en modder die dan geleidelijk opdroogt, tussen eenige rietstengels waardoor het nestje toch een stevig verankerd bouwsel wordt.

De Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

De,kleine,karekiet,modder,stevig,bouwsel

De Kleine karekiet is een zangvogel uit de familie van Acrocephalidae.De kleine karekiet is in Belgie een algemene broedvogel in rietvelden   die aan het water grenzen.Het nest van de kleine karekiet is een kunstig gevlochten mandje van plantenresten en modder die dan geleidelijk opdroogt, tussen eenige rietstengels waardoor het nestje toch een stevig verankerd bouwsel wordt.

 

13-04-13

De roodborstje ( Erithacus rubecula)

roodborstje xxx.jpg

De roodborstje komt voor in grote delen van Europa tot bij de Poolcirkel en in West-Azië. Zomers broedt de roodborst in gaten en spleten in muren, aan slootkanten, in heggen, in klimop, in bossen, in parken en in tuinen. Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een opvallende bruinrode tot oranje keel. De staart is roodbruin,de rug bruin en de buik lichtgekleurd.De exemplaren die men 's winters in de tuin ziet zijn veelal afkomstig uit noordelijker gelegen gebieden. Deze komen in de herfst naar de lage landen afgezakt, maar aangezien het bos territorium dan reeds bezet zijn door onze inheemse exemplaren moeten ze hun toevlucht in tuinen zoeken. De broedvogels van Nederland en België zijn deels trekvogels die in Spanje overwinteren en deels overwinteraars, die dan vaak ook opschuiven naar stadstuinen.De zang is het hele jaar door te horen. Hij begint 's ochtends te zingen als het nog donker is. Een bijzonderheid van de roodborst is dat ook de vrouwtjes zingen,vooral in de herfst.

De roodborstje ( Erithacus rubecula)

nest van het roodbostje deze xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg

Het roodborstje komt voor in grote delen van Europa tot bij de Poolcirkel en in West-Azië. Zomers broedt de roodborst in gaten en spleten in muren, aan slootkanten, in heggen, in klimop, in bossen, in parken en in tuinen. Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een opvallende bruinrode tot oranje keel. De staart is roodbruin,de rug bruin en de buik lichtgekleurd.De exemplaren die men 's winters in de tuin ziet zijn veelal afkomstig uit noordelijker gelegen gebieden. Deze komen in de herfst naar de lage landen afgezakt, maar aangezien het bos territorium dan reeds bezet zijn door onze inheemse exemplaren moeten ze hun toevlucht in tuinen zoeken. De broedvogels van Nederland en België zijn deels trekvogels die in Spanje overwinteren en deels overwinteraars, die dan vaak ook opschuiven naar stadstuinen.De zang is het hele jaar door te horen. Hij begint 's ochtends te zingen als het nog donker is. Een bijzonderheid van de roodborst is dat ook de vrouwtjes zingen,vooral in de herfst.

12-04-13

De zilver maan (Bloloria selene)

zilveren,maan,zeldzame,vlinder,inheems

 

De zilver maan vroeger geplaatst in het geslacht Clossiana, dat nu als ondergeslacht wordt gezien) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders. Hij heeft een spanwijdte van 30 tot 38 mm. De zilveren maan overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag, in april worden de rupsen weer actief en verpoppen hangend in de vetatie. Parelmoervlinders zijn niet gemakkelijk van elkaar te onderscheiden,maar de zilveren maan lijkt dan ook vrij veel op de zilvervlek, de paarse parelmoervlinder en de veenbesparelmoervlinder. Een van de kenmerken is de grote zwarte vlek op de onderzijde van de achtervleugel bij de wortelbasis, die groter is dan die van de zilvervlek.De vlinder komt oorspronkelijk voor in vrijwel geheel Europa tot in Azië en ook in Noorden van Europa. De waardplanten van de zilveren maan zijn moerasviooltje, hondsviooltje en  het duinviooltje.

 

04-04-13

Het bilzenkruid (Hyoscyamus niger)

bilzenkruid,zeer,giftig,giftigestoffen,zeldzaam

Het bilzenkruid is een tweejarige,tot 60cm hoge plant uit de nachtschadefamilie.De stengel is kleverig.De bladeren zijn langwerpig en grof golvend getand. De onderste bladeren zijn stengelomvattend en de bovenste smal en gesteeld. De wortel is spoelvormig.De trechtervormige bloem is vuilgeel van kleur en violet geaderd. De bloemen staan in de bladoksels. De vrucht is een circa 1,5 cm lange, klokvormige doosvrucht, die bij rijpheid openspringt. Deze wordt door de kelkbladen omvat.De gehele plant is zeer giftig.De vergiftigingsverschijnselen zijn een opgezwollen buik en hevige krampen. Hierop volgt eerst verlamming en ten slotte de dood.In de volksgeneeskunde werd deze narcotische (pijnverdovende) en hallucinaties opwekkende plant als krampoplossend middel en bij astma ingezet. De bladeren, en ook de gemakkelijker doseerbare zaden, werden voor hun roesopwekkend effect gerookt.Omdat het gehalte aan werkzame stoffen sterk kan variëren en daarom onbedoeld gemakkelijk tot vergiftiging kan leiden wordt de plant tegenwoordig niet meer gebruikt voor medische toepassingen, behalve in de homeopathie. De oude volksnamen dolkruid  wijzen op de hallucinogene werking van de plant.

01-04-13

De ringslang (Natrix natrix)

ringslang,omgeving,water,bijt,zelden,kikkers

De ringslang is een slang uit de familie gladde slangen Colubridae. De ringslang heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en komt ook voor in Nederland en België, net als de gladde slang en de adder. De ringslang is hier in veel streken het enige reptiel, de slang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt.De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter en is betrekkelijk eenvoudig te onderscheiden aan de kleuren en de kenmerken van de ogen. Op het menu staan voornamelijk kikkers die langs de oevers van verschillende wateren buitgemaakt worden.Binnen Europa heeft de ringslang een grote verspreiding en komt daarnaast ook voor in delen van Afrika en Azië. De ringslang is sterk aan water gebonden vanwege de aquatische levenswijze en wordt zelden ver uit de buurt van een waterbron aangetroffen.De ogen zijn relatief groot en hebben een ronde pupil, wat samenhangt met de dagactieve levenswijze.De slang is amper een grote duim dik.