28-05-09

De kruidvlier (sambucus ebulus)

sambucus ebulus xkruidvlierDe kruidvlier is een overblijvende plant die behoort tot de muskuskruidfamilie De plant vindt je in gans Europa en wordt ook in de siertuin gebruikt. In Nederland staat de plant op de rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk afgenomen.De bladeren, vruchten en zaden bevatten de glycosiden sambunigrine en prunasine en zijn daarom giftig. In tegenstelling tot die van de gewone vlier zijn de bessen niet eetbaar! Hier in de tuin staat er een kruidvlier van zeker vijf meter hoogte.

De vlier (Sambucus nigra)

vlier xvlier xxDe Vlier kennen we meestal als struik, maar onder gunstige omstandigheden kan hij uitgroeien tot een10 m hoge boom. Een vlier in je tuin, liefst dicht bij het huis, houdt vliegen en muggen op afstand want die houden niet van de specifieke vliergeur.Het is een prachtige struik die in het voorjaar heel vroeg groene blaadjes toont.Vlier komt bijna in heel europa voor, hij groeit daar in het laagland op open plekken in het bos, in heggen en in de duinen. Vlieren zijn vanouds cultuurplanten rond boerderijen die tegenwoordig helaas nog weinig aangeplant worden, misschien omdat ze te gewoon zijn. Black elderberry (Eng) Sureau noir (Frans) Holunder (Duits)

22-05-09

De schijnacasia (robinia pseudoacacia)

schijnacacia 3schijnacacia 22De schijnacasia met zijn kale takken met eironde blaadjes, en met zijn sterke dorens op de takken is een heel mooie boom. De bloemtrossen zijn hangend, langwerpig en los met een korte steel. Bloemen zijn wit en welriekend,maar de vruchten zijn kaal.De boom of struik bloeit in Juni - Juli. Je vindt de boom terug op talus en bossen,maar de boom wordt veel aangeplant.

21-05-09

De zachteooievaarsbek (geranium molle)

zachte ooivaarsbek 22geranium molle 2De zachteooievaarsbek is een tweejarige plant van de geraniumfamilie.De wilde plant komt in gans Europa voor De Nederlandse naam is gegeven wegens de zachte beharing op de stengels. Er zijn echter wel meer soorten ooievaarsbekken met beharing. In België is de plant zeer algemeen. De standplaats is op droge grazige plaatsen, op braakliggende gronden De maximale grootte bedraagt 40 cm. De bladeren hebben een ronde vorm met verschillende insnijdingen. De bladeren kleuren in de herfst van rood.

19-05-09

Zilverschoon (potentilla anserina)

zilverschoon 1zilverschoon 2Zilverschoon is een plant uit de rozenfamilie. De naam van deze plant komt door de zilverachtige onderkant van de bladeren. Uitlopers krijgen wortels op de knopen. Zilverschoon komt voor op vochtige plekken langs wegen en langs weilanden De plant is giftig voor paarden, vooral na het eten van grote hoeveelheden.De gelebloem heeft een doorsnede tot 2 cm. Zilverschoon bloeit alleenstaand aan lange bloemstelen van mei tot augustus.

18-05-09

Het mezenestje hier in een roeste ijzeren buis.

meesje 1 (929 x 671)1meesje 2 (918 x 671) 2informatie pijl .

Gele lis (Iris pseudonarcissus)

geel lisGeel lis 2Deze inheemse iris groeit op vochtige standplaatsen die tijdelijk of blijvend in ondiep water staan !!! de gele lis verlangt een voedselrijke bodem,algemeen op moerassige plaatsen,deze vindt je langs sloten en vaarten.

17-05-09

Klossenwerk! dat is noch eens wat anders dan met de gsm lullen enz.

hernies 11hernies 13Félicitation à toi qui n'a que dix ans, de t'interresser à la dentelle aux fuseaux! J' espère que tu progressera très vite... Natuurmajak & Nadine Het Witte Elfenheksje ( cliquez sur la photo pour l'agrandir )

16-05-09

De jakopsladder (polemonnium caeruleum)

JACOBSLADDER 2post-22374-1212660620De jakopsladder is een vaste plant uit de vlambloemfamilie. De plant heeft een rechtopgaande stengel die tot 1 m hoog wordt. De bladeren zijn tot maximum 25 cm lang.De plant bloeit tussen juni en augustus. De bloemkroon is blauw of wit van kleur. Uit de bloem steken de meeldraden en de stamper. De vruchten zijn lange doosvruchten.

14-05-09

De kleine wespenbok (Clytus arietis)

boktorkleine wespbok22Het halsschild is zwart met een gele band van voren; dekschilden dofzwart met gele, onderbroken dwarsband op het voorste gedeelte en een doorlopende op het achtergedeelte, daartussen een schuine band en de uiteinden van de dekschilden zijn geel. Voelsprieten bruin van kleur en aan de verdikte uiteinden zwart.Deze kever is te vinden langs bosranden en paden,en vaak op bloemen te vinden. Algemeen in Nederland en België.De zwart-gele tekening is mimicry en beschermt kever tegen vogels, die denken het met een wesp te doen hebben. Larve ontwikkelt zich in dode beukentakjes.

13-05-09

De grote centaurie (grote centaurie)

centgrote centDe grote centaurie is een vaste plant die behoort tot de asterfamilie. De plant staat als zeldzaam en matig afgenomen. De plant wordt uitgezaaid langs de grote rivieren en gebruikt in siertuinen. De plant wordt soms 1,20 m hoog. De lange, donkergroene bladeren zijn vierdelig.De grote centaurie bloeit van juni tot en met oktober met roodpaarse, grote alleenstaande bloemen. De bloeiwijze ziet je op de fotos.De plant komt tussen het gras voor op hellingen op tamelijk droge, kalkrijke grond. Skabiosen-Flockenblume,Greater Knapweed , Centaurée scabieuse

23:17 | Tags: centaurie | Permalink | Commentaren (2)

Lupine (Lupinus)

lupines 3LupineLupine is een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie. Het geslacht heeft veel soorten en kent vele cultivars. In onze streken komt alleen de vaste lupine in het wild voor. Lupines houden niet van kalkrijke grond. Ze hebben voorkeur voor zure tot neutrale grond.

10-05-09

De zwartekraai (corvus corone)

zwarte kraainest zwartekraaiDe zwarte kraai leeft meer solitair dan roeken en kauwen. Het zijn intelligente vogels die zich makkelijk aanpassen aan verschillende soorten eten, ze zijn van alle markten thuis maar wel vrij schuw en duidelijk moeilijker te benaderen dan kauwen. Ze eten wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge vogels. Ze zijn meestal in paren te zien, meer zelden in wat grotere groepen, vooral op weide en akkerbouwland, niet in dichtbegroeid landschap. Kraaien hebben een slechte reputatie als jagers van kleine vogeltjes en nestenplunderaars en werden om die reden in het verleden genadeloos vervolgd. Je kunt ze echter ook zien als een natuurlijke predator van vogelpopulaties. Je ziet ze ook geregeld pikken aan doodgereden dieren langs de rand van de snelweg.Het nest wordt vanaf maart in de vork van een boomtak gebouwd door beide ouders; de eieren worden door het vrouwtje uitgebroed. Ze nestelen niet in kolonies, zoals roeken en kauwen doen. De eieren zijn glanzend blauwgroen met donkere vlekken. De 3 tot 4 eieren worden ongeveer 18 dagen bebroed. Beide ouders voeren de jongen, die na een 30 dagen uitvliegen

08-05-09

Vogelmelk (ornithogalum umbulata)

vogelmelk 22vogelmelk3De gewone vogelmelk is in veel tuinen aangeplant en verwilderd gemakelijk,de bloemen openen zich meestal halverwege de ochtend en sluiten zich rond de middag weer, de bloembladen zijn van binnen wit en van buiten groen met een witte rand, behalve door zaad vermeerdert de plant zich ook op vegetatief met behulp van broedbolletjes,plaatselijk algemeen in vochtige graslanden en bossen.

06-05-09

De grote keverorchis (listera ovata)

keverorchis12grote keverorchies 22De grote keverorchis dank zijn naam aan de diertjes die zorgen voor de bestuiving.Dat zijn trouwens niet alleen kevers,maar ook vliegjes en sluipwespen.Het midden van de bloem bereiken ze door het nectar spoor te volgen.Op een bepaalde plaats in de bloem krijgt het incekt daarbij pollinium opgeplakt met het stuifmeel.Dit blijft bij in een andere bloem op de stempel vastkleven.

05-05-09

Mansoor (Asarum europaeum)

mansoorAsarum europaeum 111 (907 x 601)Mansoor is een kruidachtige groenblijvende plant in de Pijpbloemfamilie.Mansoor werd als geneeskrachtig kruid verspreid vanuit Midden- en Zuid-Europa en West-Azië. In Nederland en België komt het nog als schaduwminnende bodembedekker in tuinen en verwilderd voor.Vaak wordt het verward met Asarum caudatum of Asarum canadense.De plant wordt tot 15cm groot en telt meestal twee niervormige donkergroene blinkende bladeren. Ze bloeit in mei/juni maar de paarse klokvormige bloemen blijven grotendeels verborgen onder het blad.

03-05-09

Kruisbladwalstro (cruciata laevipes)

Kruisbladwalstro 0onbekendKruisbladwalstro Is een vaste plant die behoort tot de sterbladigenfamilie. Deze plant staat in Belgie op de rode lijst van planten als vrij zeldzaam.De plant die tot 45 cm hoog kan worden,met een rechtopstaande ruwbehaarde, vierkantige stengel en bladeren,die drienervige zijn en in kransen van vier staan en ook ruwbehaard en zijn lancetvormig zijn. De bladeren hebben een geelgroenachtige kleur.Kruisbladwalstro bloeit van april tot juni met gele, zoet geurende bloemen. De in de bladoksel zittende bloeiwijze is een schijnkrans die bestaat uit drie tot negen bloempjes en is korter dan het blad.Met de beste dank aan de heer (Prof. Paul Busselen. plantkundige kuleuven-kortrijk.be )

02-05-09

Pimpelmeesje (cyanistes caeruleus)

pimpelmeesje 11mesanje 22De Pimpelmees is een mees die in heel europa voorkomt en regelmatig te zien is in bossen, tuinen en struelen. Pimpelmezen zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel. Pimpelmezen leven vooral in bosrijke gebieden en tuinen met veel groen. De meeste plaatsen waar zij te vinden zijn, is tussen het struikgewas. Ze voelen zich echter overal thuis waar bomen staan. Pimpelmezen zijn schuwer dan hun soortgenoot de koolmees, maar wel een stuk slimmer en ze kunnen slimme trucjes leren om aan voedsel te komen.De andere foto heb ik wat bijgeknoeid omdat ik er een witte hoek had,het moest snel gaan om het vogeltje te fotograferen,want het wist schijnbaar niet wat er gebeurde! De rest zie je op de andere fotos.

Pimpelmeesje.Het zo bange vogeltje is plots een duiveltje geworden.

mezenestje 33jongen van de pimpilmees (982 x 572)xxxToen ik het dakje opende wilde het razende vogeltje zijn nest niet verlaten,na enige uren gewacht tot het meesje zelf zijn nest verliet,had ik de kans om de eitjes te fotograferen,maar het mannetje was er ook al om zijn broedsel te beschermen.Een weekje er na was er leven te zien,tien kleine jongen,die nu door bijde ouders gevoed worden.