29-04-09

De gele helmbloem (pseudofumaria)

muurhelmbloem 111muurhelmbloem 22De gelehelmbloem is een vaste plant.De tot 35 cm hoge plant bloeit van mei tot september, maar bij een gunstig voorjaar kan de bloeiperiode al in april inzetten.De bloemetjes zijn gegroepeerd in dichte trosjes. Uit de bijna massieve knol ontspruiten stengels met dubbel tot driedubbel geveerde bladeren.De plant wordt in België en Nederland veel in tuinen aangeplant, waar hij geregeld bijgewerkt moet worden om te voorkomen dat ze zich te sterk uitbreid. De plant heeft voorkeur voor een plek in de halfschaduw op licht zure, humusrijke grond.

Zoetwatermossel (Anodonta Cygnae)

mossel xxxxzoetwatermosselen .De Zoetwatermossel leveren een belangrijke bijdrage aan de helderheid van het water.Een mossel voedt zich namelijk door het filteren van water.Al het zwevend materiaal wordt op deze manier aan het water onttrokken.Dit wordt vervolgens verteerd of samengeklit tot ‘pseudo-fases’ dat wordt uitgescheiden en naar de bodem zinkt. Kort gezegd, of hij eet het op of hij scheidt het af of uit.Bij een matige voedselrijkdom in het water zelf worden andere voedingsstoffen aan het water onttrokken.

28-04-09

Mahonie ( Berberis aqiufolium)

mahonie 11mahonie xxMahonie is in de winter een groenblijvende struik die scheinbaar giftig is. Naast de wilde vorm bestaan er ook kultivars.De struik wordt tot 1,50 m hoog en de bladeren zijn oneven geplaats met eironde deelblaadjes en met een lengte van tot 8 cm. De blaadjes zijn stekelig getand en van boven glanzend.De struik bloeit in april en mei met gele bloemen, die in korte trossen zitten.De vruchten zijn groene bessen die later blauw worden. De blauwe bessen kunnen zo van de struik gegeten worden, maar er kan ook sap, jam of gelei van worden gemaakt. Dit is reeds in augustus mogelijk. De rijpe bessen zijn niet giftig, de wortels wel.

27-04-09

Thornapple (Duits)

doornappel bolsterbolster     2informatie pijl .De zeergiftige bolsker.Thornapple (Duits)

26-04-09

Het schildzaad (alyssum)

alissum 11alissum 22Het schildzaad, dank zij zijn de rijke bloei en de kussenvormige planten soort, is schildzaad een populaire tuinplant.Schildzaad stelt geen eisen wat betreft de kweek, mits de grond in de winter maar niet te nat is. Het beste gedijt schildzaad op een zonnige plek, dit bevordert de bloei. Overblijvende soorten dienen in het najaar geplant te worden, eenjarige soorten in het voorjaar.De plant komt ook verwilderd voor.

De roodbloeiendeplant (klik op info)

rode smeerwortelrood2informatie pijl .

22-04-09

De veld leeuwerik (Alauda arvensis)

de veldleeuwerik.nest veldleeuwerikVeldleeuweriken broeden in open gebieden met een lage begroeiing. In Belgie zijn dat de graslanden, heidevelden,weiden ezv. Het broedseizoen is al begonnen en duurd tot ongeveer juli. In die perioden kunnen wel twee tot drie broedsels grootgebracht worden. In de herfst trekt een gedeelte van de in Belgie broedende veldleeuweriken naar zuid-europa. .De veldleeuwerik is bekend door zijn zangvlucht. De vogel stijgt al zingend naar zoeen honderd meterhoogte. Op die hoogte blijft het een tijdje waarna de leeuwerik weer naar beneden komt. De laatste tientallen meters laat de leeuwerik zich uit de lucht vallen. Meestal eindigt hij in een parachutelanding met gespreide vleugels en staart.In de zomer eet de veldleeuwerik veel insecten, maar in andere seizoenen eet de vogel vooral zaden.

19-04-09

De pinksterbloem (cardamine pratensis)

blog 8pinsterbloem.De tere pinksterbloem die zelzaam word met zijn veelvuldige grote,lilakleurige kroonbladen ( bestaat ook witbloeiend zie twede foto) Het een mooie plant waar veel incekten op af komen,om de honing die door twee kleine klieren wordt afgeschijden !!! de plant vermeerdert zich ook vegetattief door broedknoppen !!! je komt ze tegen aan de waterkanten,en en in moerassen en vochtige bossen

De oeverzwaluw (riparia riparia)

oever zwaluw uit zwedenoeverzwaluw uit zweden....informatie pijl .De oeverzwaluw broedt in kolonies in verticale zandige oevers, aan rivieren, meren en zandafgravingen.Over gans het land worden nieuwe talus aangelegt waardoor de oeverzwaluw nieuwe kansen krijgt, die hij graag benut.Hij jaagt laag boven het water op insecten.De oeverzwaluw heeft een dof grijsbruine bovenzijde en een witte onderzijde. Er is een duidelijk afgetekende grijsbruine borstband.Deze fotos heb ik gevraagt aan mijn vriendin uit Zweden.

17-04-09

Stinkende gouwe (chelidonium majus)

stinkende gouwe 1.stinkend gouwe 2.De mieren zijn dol op de olieklieren van de zwarte zaden en zorgen door het gesleep hier mee voor de verspreiding van de stinkendegouwe.De bloemen,met een doorsnee van ongeveer 2,50cm staan in kleine schermen.De bladeren zijn vrijwel onbehaard.Het bijtend oranje melksap wordtgebruikt om wratten weg te branden.De plant is overal te vinden in ruigten, kreupelhout,onbewerkt land enz.

14-04-09

En hier is Lola eens terug !

lola 1informatie pijl .En hier ben ik eens terug, voor je het niet moest weten mijn naam is Lola, ik ben hier de bewaker van mijn tuin,En mijn liefste vriend is Guido... natuurmanjak...

13-04-09

Mooi !!!!!!!!!!!

SLANKASLEUTELBLOEMmooiJe moet het zien hoe mooi de wilde natuur is.

11-04-09

De gouden tor (Cetonia aurata)

gouden torgouden tor 2Door de grootte en de kleuren behoort deze kever tot de mooiste insectensoorten die in europa voorkomen. De lengte is ongeveer 2 centimeter en de kleur van de rug is vrijwel altijd goud groen gekleurd.De onderzijde van het lichaam is sterk behaard. De kop is donkerder gekleurd en de goudglans van de achterzijde kan ook meer naar paars neigen. Kenmerkend zijn de dunne en lichtgekleurde streepjes dwars op de dekschilden, die bestaan uit witte haartjes. De larve is een made die sterk lijkt op de larve van de meikever.De kever leeft van bloembladeren,stuifmeel en van diverse planten als wilde roos en vlier, maar als het niet zonnig is blijft de kever in de schuilplaats en vliegt niet.het eigenaardige is dat deze kever vliegt terwijl de dekschilden op hun plaats blijven. De vleugels worden er als het ware onderuit getrokken door uitsparingen onder de randen. De larven leven in en van vermolmd hout en kunnen twee tot drie keer overwinteren. In Nederland en België is de soort plaatselijk algemeen maar in sommige streken zelzaam.

07-04-09

Het muskuskruid (Adoxa moschatelling)

muskuskruidmuskus 2Het muskuskruid (Adoxa moschatelling) De naam adoxa betekend - zonder roem - toch heeft het een aantal boeiende eigenschappen,zoals de wonderlijk vorm van de bloemhoofdjes met vier naar buiten gerichte bloempjes en een die opwaards gericht is.De vruchtjes staan op de zelfde wijze gerangschikt.Zijn gewone naam dankt de plant aan zijn muskusachtige geur die hij verspreid.Zelzame plant van tamelijk droge bossen.

Klaverzuring (Oxalis)

oxalisKLAVERZURING 22 Klaverzuring is een planten die geen werwant is aan echte klaver.De plant komt in de hele wereld voor, behalve in de koude gebieden. De planten zijn eenjarig of overblijvend. De bladeren zijn in drie tot meerdere ronde hartvormige blaadjes, gegroepeerd in een krans, met alle bladen even groot. De bloemen hebben vijf kroonbladen,deze zijn aan de basis vergroeid, en variëren in kleur van wit tot roze De vrucht is een kleine capsule met verscheidene zaden.Deze zaadkapsules zijn te zien op de andere foto.

06-04-09

De paarse schubwortel (Lathraea clandestina)

paarse schupwortelDEZE2Hier de paarseschubwortel,deze fotos zijn niet gemaakt in mijn tuin,wel in een bos hier een stapje vandaan,een bos waar geen rommel in ligt en waar zeker in twintig jaar geen mens geweest is.De paarse schubwortel is zo zelzaam als een witte raaf,nochtans in dat bosje,staan er duizende,je kan geen voet verplaatsen of je trapt eer een plat.

01-04-09

Verliefd zijn !

verlieftvioletjes 2Wie is er niet verliefd op dat eenzame violetje ! wel ik.Maar op de twede foto is er familie bij gekomen,zeker niet mis.