22-04-09

De veld leeuwerik (Alauda arvensis)

de veldleeuwerik.nest veldleeuwerikVeldleeuweriken broeden in open gebieden met een lage begroeiing. In Belgie zijn dat de graslanden, heidevelden,weiden ezv. Het broedseizoen is al begonnen en duurd tot ongeveer juli. In die perioden kunnen wel twee tot drie broedsels grootgebracht worden. In de herfst trekt een gedeelte van de in Belgie broedende veldleeuweriken naar zuid-europa. .De veldleeuwerik is bekend door zijn zangvlucht. De vogel stijgt al zingend naar zoeen honderd meterhoogte. Op die hoogte blijft het een tijdje waarna de leeuwerik weer naar beneden komt. De laatste tientallen meters laat de leeuwerik zich uit de lucht vallen. Meestal eindigt hij in een parachutelanding met gespreide vleugels en staart.In de zomer eet de veldleeuwerik veel insecten, maar in andere seizoenen eet de vogel vooral zaden.

De commentaren zijn gesloten.