31-01-09

De gewone bereklauw (Heracleum sphondylium)

BEREKLAUWbereklauw 22De gewone bereklauw is een plant die behoort tot de schermbloemigen.De plant is te vinden in gans Europa.Het is een tot 1,50m hoge vaste plant, die veel langs dijken en wegen voorkomt. De plant is ruw behaard en de stengel is kantig en gegroefd. De berenklauw bloeit tot oktober met witte bloemen schermen. De gewone berenklauw komt vooral voor op stikstofrijke, vochtige grond zowel in de volle zon als in halfschaduw. De plant groeit op grasland, in bossen en in woestenijen.Je blijft beter van de plant af,zo voorkomje een soort brandblazen,zeker als je in de zon zit.

23-01-09

Winterfotos ?

doornappel  2maretak 2Terug een paar winterfotos,waar ik de naam niet kan van vernoemen,daar ze hier reeds op mijn blog staan! Zo zou Google de verkeerde planten aanwijzen,maar voor de kenners zal dat geen probleem zijn?

22-01-09

De heggemus (prunella modularis)

heggemus 2 (957 x 639)eitjes heggemus 2De heggemus is een zangvogel,met een prachtig liedje.De vogel is ongeveer even groot als de gewone mus.Ze verplaatsen zich op een eigen manier: laag bij de grond onder struiken en heggen, op paadjes en zelfs in parken op zoek naar voedsel. haar nestje is hier overal te vinden,zelf de gewone mussen kunnen hier van dat kwetteren geruzie maken,dat mij terug doet denken aan mijn kinderjaren.

20-01-09

Het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus)

kon 111 (979 x 653)xkon 222 (942 x 651)Het wild konijn heeft een lengte tot een 33 centimeter en een gewicht tot een 1,5 kilogram.Met zijn klein staartje is het koddig diertje. Wilde konijnen hebben voornamelijk een grijsbruine kleur,of wildkleur genoemd.De dieren hebben ook een bruine vlek in de nek. De oren hebben een bruin puntje, de bovenzijde van de staart is zwartbruin. Het konijn is een dagdier, maar bij veel verstoring overdag is hij over het algemeen 's nachts en in de schemering actief. Het konijn leeft van een grote variatie aan plantaardig voedsel,zoals grassen, kruiden, knollen,en andere akkergewassen. Ook eten ze hun eigen uitwerpselen.

16-01-09

Het winterkoninkje (troglodytes troglodytes)

winterkoningje 2 (953 x 675)nest winterkoninkje......Het winterkoninkje is de enige in zijn soort.Een klein gedrongen vogeltje van ongeveer 8 centimeter met een opgewipt staartje.Het vogeltje behoort tot een familie waarvan alle andere soorten zich in Amerika bevinden.Het winter koninkje is in gans Europa te vinden,en is een van de meest algemene vogelsoorten, omdat hij zich heeft aangepast aan zowel bosrijke als open gebieden.

14-01-09

De kruisbladwolfmelk (euphorbia lathyris)

de kruisbladwolfsmelkdyn002De kruisbladwolfmelk is een plant die zowel in Nederland als België in het wilde te vinden is.De plant is wel zeldzaam al staan er honderden in onze tuin. Tegenwoordig vindt men de plant steeds vaker terug, daar zij via wortelstokken en tuinafval uit de tuinen verwijderd wordt en elders terug groeid.De plant wordt een 30 tot 40 cm hoog. De bladeren staan paarsgewijs kruisgewijs tegenover elkaar. De plant bloeid van juni tot augustus

12-01-09

Natuurpracht ...

OPENVLAKTEN 2OPENVLAKTEN 3De laaste winterfoto's, gefotografeerd op de 08 - 01 - 2009 , de twede foto is juist achter ons gemaakt,en dat zijn uitgestrekte bossen met reusachtige plassen in, het einde van Belgie,maar het begin van de ongerepte natuur.

09-01-09

Edelstenen ...

2009-01-13_190117xx (931 x 629)00000 222edelstenenEdelstenen ! een van de enige dingen uit de natuur die schitterend worden met er hard aan te werken? Maar van de natuur blijf je best af,of ze straft je dubbel hard terug af. Vergeet niet dat je uw tuin meer nodig hebt, dan dat de tuin u nodig heeft!

De lisdodde (Typha latifolia)

lisdodde x2De lisdodde is een tot 2 m hoge plant van oevers met lange grote bladeren, en een bruine dikke aar. De plant bloeit in juni en juli met de mannelijke aar meestal direct boven de vrouwelijke lichtbruine aar, waaraan de bloemen zitten.Zijn de vrouwelijke aren rijp dan worden aren zwartachtig bruin.De lisdodde is een zeer algemene plant en komt voor aan waterkanten in zeer voedselrijke vochtige gronden.

Hier een bijna oneindge weg

konijtjeswegkonijtjesHier een bijna oneindge weg,waar langs de rechterzijde een twintig meter lager een ongebruikt kanaaltje ligt,en aan linkerzijde een bos van van een slordige 50ha waar je warempel zou in verdwalen.Zonder die sneeuw ziet je het dieren verkeer niet,maar nu wel! Zie op de tweede foto ?

06-01-09

Het vel van een wild konijntje ?

ctmpphphr7Mj8En wat vondt ik noch in het bos,op het eerste zicht een een konijnevelletje,maar bij nader toezien was het een soort zwam, zelfs heel sterk en op een eigenaardige manier uit de boom komende,nimmer gezien.Wie weet wat !!!

Kikker onder het ijs.

kikkerVandaag was ik een wandelingetje gaan maken in de tuin,zo ook naar de vijvers,ik loop op het tien cm dikke ijs van een van onze vijvers en wat zie ik daar? Een grote kikker juist onder de ijslaag,wat de reden was dat het dier zich daar bevond dat weet ik voor de moment niet? Maar de zekerheid heb ik met de kettingzaag er een m2 ijs uit gezaagd.Volgens mij gebrek aan zuurstof,nu hou ik die opening open,en hou de situatie in het oog.