09-06-08

Grote Glimworm ( Lampyris noctiluca )

glimworm000 GLIMWORM111GROOT Glimwormen staan ook wel bekend onder de naam gloeiwormen. Ze zijn vooral gekend dat de glimwormen lichtgeven .Minder bekend is dat deze insecten in feite kevers zijn en geen wormen. Glimwormen of vuurvliegen zijn gegroepeerd binnen de familie Lampyridae.De vrouwtjes zijn vleugelloos en hebben in vele gevallen een larvachtig uiterlijk. Beide seksen kennen een larvaal stadium en verpopping, en de poten en kop van vrouwtjes zijn gelijk aan die van mannetjes.Een opmerkelijke eigenschap is het vermogen om licht te produceren, wat bioluminescentie wordt genoemd.

De commentaren zijn gesloten.