09-01-08

De Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

bosrietzanger3jongen bosrietzager2 De Bosrietzanger is een zangvogel die een van de mooiste liedjes zingt van alle vogels.Er is bijna geen verchil tussen de bosrietzanger en de kleine karekiet. Ze vershillen vooral door de zang. Hij heeft minder schorre tonen en meer heldere fluittonen dan de kleine karekiet. Hij broedt op andere plaatsen dan de kleine karekiet, maar meer in vochtige ruigte zoals ik het vogetje hier vond in de wilde planten groei van een vijver.De bosrietzanger is ook een trekvogel.

De commentaren zijn gesloten.