18-09-07

De blauwe bremraap (Orobanche purpurea)

xxxxxxxx 1De blauwe bremraap is een 15-50 cm hoge plant.Ze groeit op droge, voedselarme grond,die tot matig kalkhoudend mag zijn. De plant is een parasiet en beschikt niet over chlorofyl.Ze parasiteert op gewoon duizendblad,en deze hier stond op de ooivaarbek.In Vlaanderen staan ze op de Rode lijst als zeer zeldzaam

De commentaren zijn gesloten.